Biztonsági audit

audit

A biztonság illúziója helyett audit jelentés

 

Az úgynevezett üzemi vakság és megszokás miatt gyakran súlyos kockázatok mellett is könnyedén elmegyünk! Ezért lehet hasznos a külső szakértői szemrevételezés. Vállalata vagyonbiztonsági helyzetének egzakt és objektív megállapítása érdekében kérje tapasztalt szakértő audit teamünk közreműködését! Az esetleges hiányosságok feltárása mellett, a szükséges vezetői, szervezési és technológiai intézkedéseket is meghatározzuk.

A biztonsági audit feladata

 • meghatározni, milyen mértékben és hogyan érvényesülnek a jogszabályban, szabványban, óvó rendszabályban, hatósági előírásban, felügyeleti utasításban, szakmai ajánlásban, szerződéses kötelezettségvállalásban, belső szabályozásban meghatározott vagyonvédelmi biztonsági követelmények;
 • megállapítani, mennyire biztosítottak a zavartalan működéshez szükséges, biztonsági szempontból releváns személyi, szervezési és technikai feltételek;
 • értékelni a társaság működésére ható veszélyeket, a rizikó faktorokat, valamint a kockázatkezelés gyakorlatának megfelelőségét;
 • minősíteni a biztonsági (védelmi) rendszer állapotát, hatékonyságát, rámutatni a vagyonvédelemben felmerülő esetlegesen megoldást igénylő területekre;
 • javaslatot tenni a szükséges javító intézkedések megtételére, annak érdekében, hogy egyrészt a cégek, másrészt a tulajdonos (fenntartó) vagyonbiztonsági érdekei a lehető legteljesebb mértékben érvényesüljenek.

A biztonsági audit vizsgálati területei

A vagyonbiztonsági audit az alábbi vizsgálati területeket foglalja magába:

 • a szervezetre, annak működési helyére (telephelyére, fióktelepére) vonatkozó, jogszabályban, szabványban, szerződéses kötelezettségvállalásban (pl. vagyonbiztosítási, munkáltatói felelősségbiztosítási szerződésben, minőségirányítási rendszerben, kollektív szerződésben, stb.) meghatározott vagyonvédelmi biztonsági követelmények, ezek érvényesülése;
 • a termelési, raktározási, szállítási/ logisztikai folyamatok és egyes elemei (szakaszai) biztonságának személyi felelősséghez kötöttsége, annak nyomon követhetősége, nyilvántartása, ellenőrzése, bizonylatolása, visszakereshetősége, kritikus pontjai;
 • a telephely belső rendjének szabályozottsága (a munkáltató vagyonbiztonsági előírásai), ennek ismerete a dolgozók körében, ezen belül különösen a személyek be- és kilépése, járművek be- és kihajtása, alapanyag/késztermék/egyéb anyagok be- és kiszállításának rendje, a telephelyen és az azon belüli létesítményeken belüli mozgás, jogosultságok, kulcskezelés, helyiségek zárási, nyitási, ellenőrzési előírásai, ennek gyakorlata.
  e, dokumentálása

A biztonsági audit eredménye, dokumentálása

 • az átvilágítás megállapításait, következtetéseit és a vezetői intézkedésekre vonatkozó javaslatokat tartalmazó részletes összefoglaló jelentés;
 • mellékletként a megállapítások alátámasztására szolgáló dokumentumok, kivonatok, adatsorok, számítások és példatár;
 • vezetői összefoglaló;

kincs_istvanBármilyen további észrevétele, kérdése adódik, hívja szakértőnket Kincs Istvánt
a +36 1 368 2002 - es telefonszámon, vagy kérje az auditot most!

Kapcsolódó blogbejegyzések

Lépjen velünk kapcsolatba

Tel.:  +36 1 368 2002
E-Mail: info@ormester.hu

Kérjen ajánlatot

* kötelezően kitöltendő mező

Bővebben itt tájékozódhat!